"Tulevaisuuden lääketiede perustuu energian hallintaan kehossa."

- Professori William Tiller, Stanfordin yliopisto

Kvanttihoito

Mitä on Kvanttihoito?

Kvanttihoito on Quantian perustajan Carola Roselt:n Matrix Energetics:stä jatkojalostama energiahoitomuoto. Kvanttihoidossa mieli ohjataan niin sanottuun nolla tilaan, jonka kautta voimme tutkia tietoisuutemme tai kehoon nousseita asioita tai haasteita neutraalista ja hoitavasta tietoisuuden tilasta käsin.

Katso lisää: quantia.fi

Miksi Kvanttihoitoon?

Hoidossa solumuistista vapautetaan tunnetason taakkoja ja traumoja, jotka häiritsevät vapaata energian kiertoa ja energiajärjestelmän toimintaa, mikä heijastuu luonnollisesti fyysiseen kehoon. Tunnetason asiat saattavat liittyä lapsuuden raskaisiin kokemuksiin ja vaille jäämisiin, suvussa sukupolvien yli siirtyneisiin häiritseviin energioihin tai jopa edellisten elämien kokemuksiin ns. sielun tason kokemuksiin.

On yleistä, että hoidossa nousee jokin hankala muisto tai jumittava elämäntilanne pintaan. Kun tämä tilanne kohdataan neutraalisti, hyväksyvästi ja lempeästi aikuisen "silmin", tapahtuu oivallus ja energia vapautuu. Lisäksi samalla tapahtuva energiahoito ja -virtaus auttaa vapauttaamaan jumittuneita tunne-energioita.

Mitä Kvanttihoidolla voidaan muuttaa tai hoitaa:
- lievittää stressiä parasympaattisen hermoston aktivoimisen avulla

- auttaa kehoa vapautumaan kivuista ja sairauksista käynnistämällä kehon omat paranemisprosessit

- puhdistaa rajoittavia uskomuksia ja häiritseviä ajatusmalleja

- poistaa häiritseviä sukumalleja

- vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia energiajärjestelmässä

- eheyttää ja vapauttaa traumoja solumuistista


Mitä voit odottaa hoidolta?

- Hyvin rauhallista ja seesteistä tilaa

- Tämä tila voi tuntua aaltoilevalta, pulssimaiselta tai ihan vaan tyhjältä tilalta. Hoitojen aikana saattaa myös nousta selittämätön ilontunne.

- Kokemus voi olla moninainen, esiin voi nousta mm. fyysisiä tuntemuksia, muistoja, mielikuvia tai symboleita. Tuntemukset voivat myös nousta hoidon jälkeen tai tuoda asioita esiin unien kautta hoidon jälkeisinä öinä.

- Värähtelytasosi kohoamista (kepeämpi olo) ja tietoisuuden tilan laajenemista (mahdollistaa oivallukset).

Mihin hoito perustuu?

- Tietoisuuteen, kvanttifysiikkaan ja kvanttikenttään. Jos haluat tutkia ilmiöitä tarkemmin, niin suosittelen tutustumaan mm. seuraaviin ilmiöihin: super string -teoria, kvanttilomittuminen, Morifiset kentät - Rubert Sheldrake.

- Kvanttihoidossa ei "kanavoida" mitään energiaa hoitajan kautta, vaan hoito tulee suoraan kvanttikentästä neutraalin nolla tilan avulla.

- Toisaalta ilmiötä on mahdoton selittää, se pitää vain kokea ja aistia.

Miten hoito toteutetaan?

Teen tätä hoitomuotoa vain kaukohoitona. Kaukohoito on yhtä tehokasta kuin lähihoitokin. Voimme toteuttaa hoidon Skypellä tai vastaavalla sovelluksella, puhelimitse tai ilman reaaliaikaista kommunikointia. Itse suosin tässä ihan vaan puhelua, jolloin voimme jakaa hoidon aikana esiin nousseita kokemuksia. Näin hoidon vaikutus voi tehostua, kun saat sanottua asiat ääneen.

Carolan oppien mukaisesti haluan muistuttaa:

- Kaikki on hyvin juuri tässä hetkessä ja kaikki menee suuren rakkaudellisen suunnitelman mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan poista päivittäistesi valintojen tärkeyttä.

- Kaikella on tarkoituksensa, olet juuri oikeassa paikassa oikealla hetkellä.

- Muista myös, että kaaoksesta syntyy aina jotain uutta.


Olen käynyt kvanttihoidon peruskurssin sekä syventävän kurssin:

Lisätietoja: https://quantia.fi/peruskurssi/