"Kaikki menneisyydessä merkittävä tehtiin naurunalaiseksi, sitä paheksuttiin, vastustettiin ja tukahdutettiin, mutta se putkahti vastaan pyristelyn jälkeen esiin vain voimakkaampana ja voitonriemuisempana."

- Nikola Tesla


Tietoa energiahoidoista ja kiinalaisesta terveyden filosofiasta

Mikä ihmeen virtaava keho?

Ensimmäisenä mieleen voi nousta mielikuva esimerkiksi veren virtauksesta, lymfakierrosta, hormonitoiminnasta tai kenties erinäisten eritteiden virtauksesta kehosta ulos. :) Nämä kaikki ovat toki tärkeitä "virtauksia" kehon toiminnan kannalta, mutta puhuessani virtaavasta kehosta tarkoitan kehon energeettistä virtausta. Kiinalainen lääketiede perustuu pitkälti tähän mystiseen ilmiöön, jota tiede ei vielä pysty kunnolla mittaamaan ja todentamaan. Vaikkei kaikkea voidakaan mitata tai havaita suoraan aisteilla, ei se tarkoita, etteikö havaitsemamme ulkopuolella voisi olla jotain muuta.

Huom. Jotkut aistivat asioita viiden perusaistin ulkopuoleltakin, ns. selväaisteilla. Itsellä vahvimpina näistä ovat selvätunto ja selvätieto.

Oppimani mukaan ja havaintojeni perusteella kehossa olevat energiatukokset tai häiriöt ovat syy moneen vaivaan ja sairauteen. Näiden taustalla on monesti krooninen stressitila, rasitustila ja/tai käsittelemätöntä tunne-energiaa, estäen siten elämänenergian vapaan virtauksen, joka pitää ihmisen terveenä. Kivut ja tunteet haluavat tulla huomatuksi ja ymmärretyksi. Tämän jälkeen niiden tehtävä on suoritettu, eikä niitä enää tarvita, ja niistä voidaan päästää irti. Monesti nämä haitalliset tunne-energiat ts. tunnelukot ovat niin syvällä, että niihin vaikuttaminen vain tietoisen mielen kautta on hankalaa ellei jopa mahdotonta.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsemme, muiden ihmisten, ympäristömme jne. kanssa ja näillä kaikilla on vaikutus kehomme virtaavuuteen ja hyvinvointiin. Jos jokin elämän osa-alue on "tukossa", heijastuu se kehoon tukkoisuutena. Tieteenala epigenetiikka tutkii mm. tätä ilmiötä. Joskus joudumme tekemään suuria ja välillä vaikeitakin päätöksiä, että virtaavuus elämässä, ja samalla kehossa, voi palautua normaaliksi. Toisaalta kun kehoa (alitajuntaa) hoidetaan, heijastuu se ulkopuoliseen maailmaan parantavasti - keho ja elämä alkaa virtaamaan.

Kannustan siis kaikkia tutustumaan avoimin mielin tämän sivuston sanomaan ja tekniikoihin. Tiedät kyllä sisimmässäsi, jos aiheet kutsuvat sinua. Tervetuloa tutustumaan energiahoitojen ihmeelliseen maailmaan!

Tässä on pieni käytännön harjoitus:

Sulje silmät, hengitä muutaman kerran syvään ja ohjaa huomio kehoosi. Mieti jotain kevyttä, iloista, positiivista asiaa ja huomioi miltä kehossasi tuntuu. Sen jälkeen mieti jotain raskasta, epämiellyttävää, luontaantyöntävää asiaa ja huomioi miltä kehossasi tuntuu. Huomaa ero. Usein kevyt olo tuntuu virtaavuutena tai jopa kylminä väreinä iholla ja raskas olo taas saa kehon menemään ikään kuin lukkoon, jolloin voi tuntua siltä, että energian virtaus pysähtyy. Keho ikään kuin käpertyy kuoreensa. Tällä tavoin voit myös kysellä keholtasi kysymyksiä ja havainnoida miten kehosi reagoi kysymyksiin. Virtaavuus on KYLLÄ ja jotain mitä kohti mennä, ja pysähtyneisyys taas EI tai jotain mitä kohti ei kannata mennä.


Entäs sitten mieli? Mihin se jäi?

Miellän itse kehon ja mielen yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi. Toinen ei voi olla ilman toista.

Monien tutkimusten mukaan ihmisen mieli muodostuu tietoisesta osasta (noin 5%) ja alitajunnasta (noin 95%). Alitajunnassa on valtava voima, jota tietoisella mielellä ei voi täysin ymmärtää. Toisaalta tietoinen mieli on kapteeni, joka ohjaa laivaa. Pelkällä tahdon voimalla on kuitenkin hankalampaa saada toivottuja muutoksia aikaan, jos alitajunnassa on esteitä tai se ei ole linjassa tietoisen mielen kanssa. Tehokkaampi tapa muutosten toteuttamiseen on siis tunnistaa ja hoitaa asioita alitajunnan tasolla. Energiahoidoilla, hypnoosilla, konstellaatioilla ja erilaisilla mentaalivalmennustyökaluilla on vaikutus kehoon ja siten alitajuntaan, jolloin syvälläkin olevia malleja (mm. uskomukset, defenssit, tunnelukot jne.) päästään muuttamaan ja näin ollen toivotut muutokset voivat realisoitua elämässä hyvinkin nopeasti.

Energiahoidot?

Energiahoidot perustuvat kiinalaiseen lääketieteeseen, jossa ihminen nähdään energeettisenä olentona. Energiahoitomuotoja on hyvin paljon erilaisia mm. akupunktio, shiathsu, gigong, reiki, quantum touch, pranic healing jne. Nämä kaikki perustuvat ajatukselle elämän energiasta ja sen virtaamisesta elävässä organismissa. Tavoitteena on saada kehoon tasapainotila lisäämällä energiaa tai poistamalla sitä tarpeen mukaan, näin yleisellä tasolla ilmaistuna. Energiahoidoissa siis käsitellään ja tasapainotetaan elävissä olennoissa virtaavaa elämän energiaa, jota kutsutaan kulttuurista riippuen "Qi", "Ki", "Chi", "Prana" jne. Katso myös Usein kysyttyä -osio.

Ihmisen energiajärjestelmä koostuu energiakeskuksista ("pumput"), energiakentästä ("aura"), sekä meridiaaneista ("suonet"), jotka ohjaavat tätä elämän energiaa kehon läpi. Varmistamalla vapaa ja riittävän voimakas virtaus näissä, voidaan vaikuttaa tehokkaasti kehon hyvinvointiin.

Länsimaisesta näkökulmasta katsottuna energiahoitojen teho perustuu pitkälti hermoston rauhoittamiseen, ts. parasympaattisen "palautumishermoston" aktivointiin ja fysiologisen stressin purkuun sekä alitajunnan "häiriöiden" hoitamiseen. Tunteiden hoito on keskiössä näissä hoitomuodoissa.

Kehomme saattavat kantaa raskaitakin asioita "muistissaan". Joskus nämä "muistot" saattavat juontaa juurensa suvusta tulleisiin tunnetaakkoihin. Esimerkki: elämässäsi tapahtuu kriisi tai elämäntilanne on hankala ja stressaava pitkään. Tällöin voi hyvin olla, että esimerkiksi iso iso äitisi tai isäsi tunnetrauma aktivoituu soluissasi, mikä esiintyy fyysisenä vaivana. Energiahoidoilla ja mentaalivalmennustyökaluilla näitä on mahdollista vapauttaa, jolloin vaikutus on fyysinen, emotionaalinen ja psyykkinen.

Harjoittamani energiahoidot ovat turvallisia hoitomuotoja, joissa hoito tapahtuu aina sinun ehdoillasi, niin tietoisesti kuin alitajuisestikin. Hoidoissa tapahtuu aina se, mitä hoidon hetkellä olet valmis vastaanottamaan ja käsittelemään. Kehosi on viisas!

Miten?

Käyttämiäni menetelmiä ovat Suomen energiahoitajien BodyMind Energy Balancing Method® -hoitoprotokolla (fyysisen, energia- sekä tunnekehon hoito), kvanttihypnoosi, QHHT® sekä kvanttikonstellaatio®. Näitä on kuvattu tarkemmin omilla sivuillaan menetelmät listan alla. Kaikki nämä hoitomuodot ovat turvallisia täydentäviä hoitomuotoja.

Huom! Kvanttihypnoosi ja kvanttikonstellaatio ovat vain aikuisille.

Tarkemmat tiedot koulutuksestani ja suorittamistani kursseista löydät Kuka olen -osiosta.

Huomaathan, että energiahoito ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. Hoitoa ei myöskään suositella, jos kärsit vakavista mielenterveyshäiriöistä.