"Epäjärjestys syntyy, kun henkilö jätetään ulkopuolelle, häntä ei katsota hänen pelottavan kohtalonsa vuoksi. "Ei katsominen" luo haitallisen voiman systeemin. Toisen "minä" tulee henkilön "minäksi" ja se estää häntä elämään oman kohtalonsa."

- Bert Hellinger

Kvanttikonstellaatio®


Miksi kvanttikonstellaatioon?

Kvanttikonstellaatiossa sinulla on mahdollisuus tutkia elämässäsi kohtaamiesi oireiden, haasteiden ja ei-toivottujen ilmiöiden juurisyitä ja eheyttää niitä. Usein taustalla on suvusta perittyjä alitajuisia ohjelmia tai traumoja, jotka häiritsevät elämääsi ja vetävät sinua kohti menneisyyttä. Kun näitä eheytetään, pääset paremmin kiinni nykyhetkeen aikuisena elämään omaa kohtaloasi. Aikuisena (transaktionanalyysin persoonan osa) voit myös tietoisemmin ja tehokkaammin luoda haluamaasi tulevaisuutta. Vedät puoleesi sitä mitä ajattelet ja mitä olet, niin tiedostaen, kuin tiedostamatta. Haluatko tulla tietoisemmaksi alitajuisista ohjelmistasi ja eheyttää niitä?

Esimerkkiteemoja (miten tunnistaa "ohjelmasi"):

 • Perheeseen liittyvät vaikeat tilanteet ja perhesuhteiden eheyttäminen

 • Lasten haasteet, kuten oppimisvaikeudet, koulukiusaaminen, aggressiivinen käyttäytyminen, adhd, autismi, terveysongelmat
 • Parisuhteeseen liittyvät ongelmat kuten, vaikeus löytää paria, parisuhteen haasteet tai ero

 • Muihin ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat, kuten sisarusten väliset haasteet, työyhteisöön liittyvät haasteet, kaveripiiriin liittyvät haasteet

 • Unettomuus ja unihäiriöihin liittyvät ongelmat

 • Mielenterveyteen liittyvät ongelmat, kuten masennus, ahdistus tai syömishäiriöt.

 • Fyysisiin pulmiin liittyvät ongelmat, kuten kivut, (krooniset) sairaudet tai ylipaino

 • Työhön,  yrittäjyyteen tai rahaan liittyvät ongelmat

 • Itsetunto-ongelmat, häpeä, esilletulemisen pelko, sosiaalisten tilanteiden pelko

 • Tunnelukot tai toistuvasti itseä häiritsevät tunteet

 • Riippuvuudet, kuten läheisriippuvuus, peliriippuvuus tai päihderiippuvuus


Huom. mitä tahansa voi konstelloida, sillä kaikki on energiaa. Konstellaatio tuo käsiteltävän teeman ja intention pohjalta energian näkyväksi, jolloin sitä voidaan havainnoida ja hoitaa.


Hyödyt:

- saat selkeyttä ja lisää ymmärrystä teemaasi tai tilanteeseesi liittyen

- hallinnan tunne kasvaa, kun epämääräisyys tai epätietoisuus vähenee

- kohtaat sen, mitä et ole aiemmin pystynyt kohtaamaan, turvallisessa ilmapiirissä

- saat sanotuksi ne asiat, mitkä tulee sanoa, jotta tilanne tai energia vapautuu, ja saat ratkaisun

- oireiden helpottuminen tai jopa täysi eheytyminen

- kuljet kohti omaa paikkaasi aikuisena (kts. transaktioanalyysi) nykyhetkessä

- saat oivalluksia itseesi, elämääsi, ihmissuhteisiisi, perheeseesi ja sukuusi liittyen

- tietoisuutesi laajenee

- koet enemmän kiitollisuutta

- saat uusia näkökulmia katsoa elämää Bert Hellingerin syvän filosofian kautta (jaan filosofiaa aina käsiteltyihin teemoihin liittyen ryhmissä)

Mitä on kvanttikonstellaatio?

Kvanttikonstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä systeemidynamiikkaa tutkiva ratkaisukeskeinen ja kokemuksellinen työkalu, jolla tutkitaan ja eheytetään alitajuisia ohjelmia (käyttäytymismalleja, tunteita ja uskomuksia), jotka ovat usein suvusta perittyjä tai ihan omia asioitasi, joita et ole pystynyt käsittelemään.  Nämä häiritsevät ohjelmat voivat heijastua elämääsi erilaisina esteinä ja jarruina. Taustalla voi olla hyvinkin kovia kohtaloita (traumaattisia tapahtumia, joita ei ole pystytty käsittelemään yksilötasolla tai suvussa), niin pienemmässä (perhe, suku) tai isommassa (kollektiivisessa) mittakaavassa, jotka kaipaavat eheytystä - hyväksymistä "niin kuin se oli ja niin kuin se on".

Tavallaan koko sukusi on mukana konstellaatiossa. Usein olemme tietyn teeman kanssa ns. väärällä paikalla alitajuisesti, vaikka isoisämme tai isoäitimme paikalla, jolloin katsomme elämää heidän näkökulmastaan, emme täysin tietoisina omalta paikalta. Kvanttikonstellaation tavoite on asettaa sinut omalla paikalle omana itsenäsi ("minä olen vain minä") siten, että olet vapaa sukusi mahdollisista "rajoitteista" tai häiriötekijöistä.

Kvanttikonstellaatiovalmennus toteutetaan siten, että siinä on henkilö, jolla on teema (intentio). Teeman tutkimista ja eheyttämistä ohjaa kvanttikonstellaattori. Konstellaation rooleihin valitaan esittäjiä, joiden kehon liikkeiden ja sisäisten tuntemusten avulla etsitään juurisyyt ja hoidetaan ne hyväksynnän ja eheyttävien lauseiden avulla. Muutoksen voi nähdä selkeästi konstellaation edetessä. Lopussa usein laskeutuu rauha kaikkien eri konstellaation roolien tai elementtien kanssa, jolloin ohjelma on purettu, eikä malli enää häiritse elämääsi siltä osin.

Jo pelkkä ajattelu vaikuttaa todellisuuteen, mutta ääneen sanottu vielä enemmän. Etenkin kun se tehdään läsnä olevasta aikuisesta käsin. Kun läsnäolon tilaan saadaan mukaan vielä kaiken hyväksyminen Bert Hellingerin filosofian ja rakkauden lakien mukaisesti, niin voidaan puhua kvanttitilasta, jolloin todellisuuteen vaikuttaminen ja uuden luominen on entistäkin voimakkaampaa.

Kvanttikonstellaatio on vain aikuisille, mutta lasten pulmia voidaan hoitaa biologisen vanhemman kautta. Kun itsen kautta tapahtuu eheytys, heijastuu se koko sukuun, myös omiin lapsiin. Kuten kvanttikonstellaatiossa sanotaan "Lapset eivät katso aikuisten asioita. Minä (vanhempi) katson ja minä pystyn tämän asian kanssa.".

Miten lähteä liikkeelle?

Teen kvanttikonstellaatioryhmiä pääosin verkon yli Zoom-sovelluksella. Teen satunnaisesti ja pyynnöstä myös live-konstellaatiota. Yhteen Zoom-konstellaatioon varataan aikaa 3 tuntia ja osallistujia siinä on 4-5 henkilöä. Hinta oman teeman kanssa on 35€ ja osallistuminen ilman teemaa on 20€. Osallistumiseen tarvitset mielellään kannettavan tietokoneen tai tablet-tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Tiedotan valmennusajankohdista whatsapp ryhmässäni. Laita whatsapp viestiä 0408470171, jos haluat liittyä ryhmään.

Teemoja työstetään vuorotellen, ja muut voivat esittää rooleissa, kun eivät ole oman teeman kanssa. Toimimme toistemme ja toistemme perhejärjestelmien palveluksessa aikuisena nykyhetkessä ilman halua pelastaa ketään.

Huom. sinun ei tarvitse avata teemaa kovin syvällisesti ryhmässä. Riittää, että kerrot teemasi parilla lauseella. Esimerkiksi:

-Minulla on ollut masennusta nyt noin vuoden verran ja haluaisin tutkia sen juurisyitä. 

-Minulla on ongelmia parisuhteessa ja haluaisin katsoa mistä se tulee.

-Minulla on ollut alaselkä kipeänä jo pidempään ja haluaisin tutkia sen juurisyitä konstellaatiolla.


> Aloitin Solja Suoheimon Kvanttikonstellaatio® pilottiryhmässä tammikuussa 2023.

> Tätä menetelmää on kuvattu hienosti Netflix-sarjassa "Another Self":

https://www.netflix.com/fi/title/81380432

> Huom. klikkaa tästä niin löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

> Ota seurantaan: Facebookissa "Kvanttikonstellaatio Juhani Nuutinen"

> Katso myös blogi-kirjoitukseni oireiden ja traumojen yhteydestä.


Huom. Mikäli ryhmässä olo mietityttää tai tuntuu hankalalta, niin voimme keskustella myös mahdollisuudesta yksilövalmennukseen. Kysy tästä lisää 0408470171.


Tässä heinäkuun ajat ennen kesälomataukoa:

Mahdolliset peruutuspaikat kesäkuun zoomeihin julkaisen whatsapp-ryhmässäni. Liity mukaan wa-ryhmään jos resonoi laittamalla viestiä 0408470171.


Asiakaspalautteita:

Konstelloitiin tyttären vastapuhjenneeseen diabetekseen liittyvä pistospelko ja vaikeus hyväksyä tilanne. Pelko loppui heti, hyväksymisvaikeutta ilmeni puheissa vielä yhden illan mutta sen jälkeen tilanne on rauhoittunut. Kiitos valtavasti! <3

Nainen 40 v

----------------------

Lähdin uteliaana tutkimaan unettomuuttani kvanttikonstellaation avulla saatuani vinkin tästä uudesta menetelmästä. Minulla oli ollut jo vuosia haasteita unen ja nukkumisen kanssa. Heräsin joka yö useita kertoja ja nukahtaminen sen jälkeen oli vaikeaa. Kahden kvanttikonstellaatiokerran jälkeen jotain muuttui ja olen nyt jo reilun viikon ajan nukkunut todella hyvin JOKA YÖ! Päiväaikainen ahdistuneisuus ja raskas olo on myös helpottunut. Kiitos paljon Juhani! Odotan innolla muiden teemojeni konstelloimista.

Nainen 69 v

----------------------

En tiedä mitä tapahtui mutta konstellaatiohoidosta oli apua!

Tyttärelläni alkoi tulemaan erikoisia pakko-oireita. Oireet olivat mm. koskettelemista käsillä ikkunan alanurkiin ja lattiapintoihin. Kävelemistä tiettyjä reittejä pitkin. Tämä vaikutti myös lapseni ruokahaluun.

Olimme kovin huolissamme. Otimme yhteyttä terveyskeskukseen ja
erikoislääkärin. Emme kuitenkaan saaneet sieltä toimivaa apua.

Ryhdyin etsimään apua muualta tilanteen helpottamiseksi ja löysin Virtaavan kehon palvelut.
Keskusteltuani aiheesta Juhanin kanssa, päätimme kokeilla kvanttikonstellaatiota.
Sovimme ajankohdan, jossa olin vain itse. Tyttäreni ei ollut hoidossa mukana.

Hoito kesti noin 30 minuuttia. Hoidossa tuli pintaan sukujemme edesmenneiden ikäviä traumoja.
Nämä traumat olivat periytyneet tyttäreni kehoon!? Purimme traumoja läpi ja sitä että tyttäreni ei tarvitse niitä kantaa sisällään, ne ovat menneitä ja nyt on aika päästää niistä irti.

Hoidon jälkeen oli erikoinen olo ja mietin voiko tästä erikoisesta hoidosta olla apua. Oireet jatkuivat vielä muutamia päiviä, mutta noin viikko hoidon jälkeen kaikki pakko-oireet, rituaalit loppuivat kuin seinään! Mitä ihmettä! Uskon, että hoidosta oli apua.

Suosittelen kokeilemaan konsellaatiohoitoa mikäli et saa apua "normaalia" tietä pitkin kuten terveyskeskuksen tai erikoislääkärin kautta. Konstellaatiosta voi todella olla apua. Kokeilkaa rohkeasti Virtaavan kehon palveluita. Vahva suositus!

Mies 38 v