"Aivoni ovat vain vastaanotin. Maailmankaikkeudessa on ydin, josta hankimme tietoa, voimaa ja inspiraatiota. En ole tunkeutunut tuon ytimen salaisuuksiin, mutta tiedän että se on olemassa."

- Nikola Tesla


Kvanttihypnoosi & QHHT®

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT)® - Dolores Cannonin kehittämä hypnoterapiamenetelmä https://www.qhhtofficial.com/

    > Olen sertifioitu QHHT level 2 practitioner: Linkki QHHT-profiiliin

Kvanttihypnoosi - Marjut Saariniemen QHHT:sta jatkokehittämä hypnoterapiamenetelmä
https://www.saariniemi.com/hoidot

    > Olen käynyt kvanttihypnoosin syventävän koulutuksen: Linkki kvanttihypnoosi hoitajalistaan


huom. Kvanttihypnoosi-istunnot voidaan toteuttaa helposti ja turvallisesti myös etäyhteydellä, esimerkiksi Skypen välityksellä. Mielelläni kerron lisää etäyhteyskokemuksista, jos jokin huolettaa niihin liittyen. Myös tästä aiheesta löytyy lisätietoja Usein kysyttyä -osiossa.
 

Lyhyesti:

Kvanttihypnoosi on itsetutkiskelun ja henkisen kasvun työkalu, jolla voidaan siirtyä miellyttävästi ja helposti päivätietoisuudesta (ns. egoajattelusta) hyvin keskittyneeseen rauhan tilaan. Tästä tilasta käsin elämäsi ja menneisyytesi kokemukset näyttäytyvät hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin päivätietoisuudessa egomielen värittämien filtterien läpi. Kokemukset voivat olla hyvin moninaisia, aivan kuten unetkin. Tämä tila mahdollistaa syvän ymmärryksen ja parantumisen. Istunnossa tapahtuu aina korkein parhaasi ja istuntoa ohjaa sisäinen viisautesi.

Mitä istunnossa tapahtuu?

Aluksi keskustelemme rauhassa elämästäsi ja kohtaamistasi pulmista siinä määrin kun sinusta tuntuu sopivalta. Emme ryhdy sen syvällisemmin ratkomaan ongelmia tietoisen mielen avulla vaan toteamme mitä on. Toki voimme havainnoida syy-seuraussuhteita jo tässä kohtaa.

Sitten johdattelen sinut rauhallisella äänellä ja mielikuvaharjoituksilla hyvin rentoutuneeseen tajunnan tilaan, jossa alitajunta, sisäinen viisaus, korkeampi tietoisuus tai miksi sitä haluaakaan kutsua, pääsee tuomaan viestejä ja hoitoa unenkaltaisten mielikuvien, tarinoiden ja kehollisten tuntemusten kautta.

Lopuksi keskustelemme kokemuksestasi ja oivalluksistasi.

Miksi Kvanttihypnoosiin?

Syvärentoutuneesta rauhan tilasta käsin näet elämäsi ja haasteesi aivan eri näkökulmasta kuin päivätietoisuudessa, jolloin laajempi, rakkaudellisempi ja myötätuntoisempi oivaltaminen, sekä parantuminen on mahdollista. Erityisesti ihmissuhteisiin liittyvät haasteet, elämäntarkoitukseen liittyvät asiat, eri elämäntilanteisiin liittyvät blokit ja jumit, sekä pelot, fobiat ja muut haasteet on mahdollista tunnistaa ja vapauttaa.

Istunnoissa koettavat asiat avaavat ymmärrystä itsestäsi, elämästäsi ja auttavat päästämään irti tarpeettomista asioista vapauttaen energiaa itsellesi tärkeisiin asioihin. Jokainen istunto auttaa sinua liikkumaan kohti kevyempää, vapaampaa, itsesi näköisempää, omassa totuudessa elävää ja omien arvojesi mukaista elämää. Kohti sitä versiota joka sinun kuuluukin olla. Elämistä flowssa, virtaavuudessa niin kehossa, mielessä kuin elämässäkin.

Istunnot avaavat samalla myös yhteyttä sisäiseen viisauteen, intuitioon ja luovuuteen. Joskus nämä voivat aueta paljon jo yhdenkin istunnon jälkeen. Kokemus auttaa sinua myös vahvistamaan luottamusta oman äänen kuuntelemiseen, tuo henkisten aistien käyttöä tutummaksi ja tähän liittyen mahdollisesti selkeyttää erottelukykyäsi.

Istunnon kokemuksia ohjaa sisäinen viisautesi. Tehtäväni hoitajana on viedä istuntoa eteenpäin esittämällä avoimia kysymyksiä, jotta tarinat ja kokemukset avautuvat ja mahdollistavat parantumisen, vapautumisen, oivaltamisen ja voimaantumisen. Kvanttihypnoosissa ei anneta vastaavia suggestioita kuin perinteisemmissä hypnoosi-istunnoissa. Perinteisessä hypnoosissa hoidetaan usein oiretta, mutta kvanttihypnoosissa etsitään aina juurisyytä, jolloin todellinen parantuminen on mahdollista. Tällä halutaan varmistaa se, että alkuperäinen ongelma ei tule enää esiin tai oireile esimerkiksi jonkin toisen addiktion muodossa. Istunto nauhoitetaan niin halutessasi nauhurilla tai tietokoneen sovelluksella, ja saat tämän nauhoitteen itsellesi. Nauhoite jää käyttöön vain sinulle. Kun kuuntelet nauhoitetta myöhemmin, auttaa se vahvistamaan hoitovaikutuksia.

Huom. Monilla on huolena, että he menettäisivät jollain tavalla kontrollin istunnon aikana tai että jäisivät transsiin. Nämä eivät pidä paikkaansa. Virheellinen uskomus juontaa ilmeisesti juurensa lavahypnooseissa nähtyihin tilanteisiin, jossa ihmistä ohjaillaan ulkoapäin tai että ihminen on kuin "möhkäle". Kvanttihypnoosissa olet koko ajan tietoinen tapahtumista ja voit milloin tahansa lopettaa istunnon avaamalla silmät niin halutessasi. Voit hyvin korvata ajatuksissasi sanan hypnoosi syvärentoutukseksi tai syvämeditaatiomatkaksi, jossa tutkitaan alitajunnasta nousevia mielikuvia ja tuntemuksia rennossa ja keskittyneessä tilassa. Olet osaavassa ja vastuullisessa ohjauksessa koko istunnon ajan. Haluan vielä myös muistuttaa, että istunnot ovat täysin luottamuksellisia. Katso myös Usein kysyttyä -osio.

Kvanttihypnoosi-istunnot voidaan toteuttaa etänä Skypen tai vastaavan sovelluksen avulla, kotikäyntinä PK-seudulla tai voin ottaa vastaan myös kotonani Espoonlahdessa. Hoitoon on hyvä varata rauhallinen tila ja aikaa noin 2-3h.


Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT):

Jos olet kiinnostunut alkuperäisestä Dolores Cannon:n kehittämästä QHHT-menetelmästä, niin kysy aiheesta lisää. QHHT-istunnot toteutetaan vain lähihoitona ja aikaa on hyvä varata n. 4-6h. Käytän tarvittaessa kuitenkin QHHT-tekniikoita myös Kvanttihypnoosissa, sillä menetelmät ovat hyvin lähellä toisiaan.


Kvanttihypnoosi-istuntoon valmistautuminen:

- Pohdi, miksi haluat istunnon? (oma motivaatiosi on avainasemassa onnistuneelle istunnolle). Huom. jo pelkkä uteliaisuus on riittävä syy kokeilla kvanttihypnoosia.

- Mieti, mihin elämän osa-alueisiin haluat muutosta, vastauksia, selvyyttä, parannusta? Näitä varten voit halutessasi miettiä kysymyksiä, jotka voivat liittyä ihan mihin tahansa asiaan, esimerkiksi fyysinen vaiva, työ, ammatti, ihmissuhde, mennyt tapahtuma, merkitys, tarkoitus, valintatilanne jne. Kirjaa kysymykset ylös.

- Järjestä kysymyksesi tämän jälkeen tärkeysjärjestykseen. Jo nämä pohdinnat antavat oivalluksia itsestäsi ja laittavat prosesseja liikkeelle. Nämä kysymykset on tarkoitus esittää transsin aikana sisäiselle viisaudellesi. Kysymysten laatiminen ei kuitenkaan ole vaatimus.

- huom. ajan varaamisen jälkeen alkaa usein nousta pintaan asioita ja hoitovaikutus alkaa täten jo ennen istuntoa. Tämä voi ilmetä unien, kehollisten tuntemusten, synkronismin, viestien yms. kautta. Nämä ilmiöt liittynee siihen, että olet antanut alitajunnallesi viestin lähteä kulkemaan kohti eheytymistä.

Kvanttihypnoosi-istunto etäyhteydellä:

Suositukset/vaatimukset/ohjeistus:

- Skype, Zoom tai vastaava sovellus PC:llä (web-kamera) tai mobiililaitteessa

- Kannettava tai mobiliilaitteen asettaminen siten, että pääsi ja ylävartalosi näkyy sivulta, jotta voin seurata ilmeitäsi ja hengitystäsi

- Laitteissa täyteen ladattu akku (väh. 3 tunnin käyttöaika) tai verkkovirtayhteys

- Hyvin toimiva verkkoyhteys (myös mobiiliyhteys käy), mikäli verkkoyhteydessä on ongelmia voimme siirtyä käyttämään pelkkää puheyhteyttä

- Hyvälaatuiset kuulokkeet, jossa on mikrofoni (ei pakolliset, mutta erittäin vahva suositus)

- Rauhallinen ja häiriötön tila istunnon ajaksi

- Sänky tai sohva, johon saa mahdollisimman mukavan ja rennon asennon

- Vältä mielellään runsasta kahvin juontia tai raskasta ateriaa ennen istuntoa