Emotionaalisten traumojen synty ja vaikutukset

04.04.2024

"Mieli voi unohtaa, mutta keho ei." -Sigmund Freud

Tapahtumista (traumoista) oireisiin

Traumaattiset tapahtumat aiheuttavat kehossa voimakkaita tunteita, joista tehdään tulkintoja (etenkin alitajuisesti), joista muodostuu vahvoja uskomuksia, joista tulee näkyviä oireita (käyttäytymismallit, kivut, fobiat jne.). Trauman aiheuttama liian suuri tunne varastoidaan soluihin sähköisenä varauksena. Kaikkia näitä tasoja voidaan hoitaa, mutta mitä syvemmältä näitä saadaan hoidettua, sitä paremmat ja pysyvämmät ovat hoitotulokset.

Usein huomio kiinnitetään oireisiin, ja hoidetaan niitä muun muassa lääkkeillä, mutta todellinen parantuminen tapahtuu vain hoitamalla juuria, eli juurisyitä. 

Jos hoidetaan pelkkää oiretta, voi olla, että alitajunnassa olevat käsittelemättömät tunteet ja uskomukset tulevat pian esiin jonkin muun oireen kautta. Tästä esimerkkinä addiktiokäyttäytyminen, jossa addiktion kohde vain vaihtuu. Tällöin addiktio edustaa jotain mitä henkilö ei pysty itsessään kohtaamaan. Addiktiolla siis "ulkoistetaan" tai vältetään vaikeita piilossa olevia tunteita.

Tietyt tunteet ja uskomukset heijastuvat ajatteluun, ja nämä ajatukset vain vahvistavat tai ylläpitävät näitä tunteita ja uskomuksia. Melkoinen noidankehä, eikö? 

Ihminen kokee haitallisetkin tunteet tuttuina ja turvallisina, vaikka todellisuus olisi jotain aivan muuta. Haitalliset uskomukset itsestä ja elämästä toteuttavat itseään, sillä emme halua olla väärässä.

Oireista juurisyihin

Onko sinulla häiritseviä oireita?

Oireilla tarkoitan stressiä, ahdistusta, masennusta, unettomuutta, allergioita, fobioita, pakko-oireita, ADHD:ta, keskittymisvaikeuksia, kroonisia kipuja, kehon asentovirheitä, epämiellyttäviä toistuvia tunteita, mustasukkaisuutta, ärtyisyyttä jne.

Mitä uskomuksia huomaat itselläsi olevan?

Minkälaista sisäistä dialogia käyt, kun koet oireita? Helpottaako sisäinen dialogisi tilannetta?
Miten tunnistat omat alitajuiset uskomuksesi? Kun havaitset sisäisen dialogin, voit kysyä itseltäsi, minkä uskomuksen täytyy olla totta, että ajattelen näin? Tunnistatko millaisia uskomuksia kannat mukanasi? Ovatko nämä uskomukset totta? Miksi ne ovat totta?

Ovatko ne omia uskomuksiasi?

Tuntuvatko ne sinun omiltasi vai kenties jonkun muun uskomuksilta? Kun käyt läpi näitä mielessäsi, mistä ääni kuuluu? Miltä se kuulostaa? Kuulostaako se joltain henkilöltä? 

Jos kuvittelisit mahdollisesti tunnistamasi henkilön sijainnin itseesi nähden, missä hän seisoisi? Mihin hän katsoisi? Miten hän elehtisi tai käyttäytyisi? Miltä itsessä tuntuisi tämän henkilön läsnäolo? 

Huom. usein sisäistämme asioita, uskomuksia, asenteita, normeja tai sääntöjä lapsuudessamme niin sanottujen auktoriteettihenkilöiden kautta, kuten vanhempamme,isovanhempamme, opettajamme yms. Sitkeimmät uskomuksemme syntyvät lapsuudessa, sillä lapsella ei ole samanlaista kapasiteettia käsitellä asioita kuin aikuisella.

Mitä tunteita koet usein tai jatkuvasti?

Mitä tunteita huomaat käyväsi usein tai toistuvasti läpi?
Missä kohtaa kehoa ne tuntuvat? Missä tilanteissa ne tulevat esiin?  Onko tunteiden voimakkuus suhteutettu tilanteeseen? Mitkä ajatukset ja uskomukset vahvistavat niitä? Pystytkö tuntemaan spontaanisti nykyhetkessä tulevat tunteet? Vai piilotteletko ja painatko niitä alas? Tai nieletkö ne sisääsi?
Tiedätkö mistä nämä tunteet, uskomukset ja oireet ovat saaneet alkunsa?

Psyykkinen tai emotionaalinen trauma

Emotionaalisesta traumasta (seurauksena PTSD) usein seuraa voimakkaita fyysisiä ja käyttäytymiseen liittyviä haitallisia oireita. 

Edellämainitun "synty" on helppo tunnistaa, jos oireet ovat alkaneet selkeästi tapahtuman jälkeen. Tällöin kehoon jää hälytystila päälle pysyvästi tai se aktivoituu aina tietyissä tilanteissa, jotka muistuttavat trauman alkuperäisestä tapahtumasta.

Monesti emotionaaliset traumat ovat kuitenkin täysin tiedostamattomalla tasolla, jolloin tietoisella mielellä ei niitä voida työstää, esimerkiksi psykoterapiasta on tällöin harvoin todellista pysyvää apua.

Esimerkiksi lapsuudessa on voinut kokea niin dramaattisen tapahtuman, että keho on joutunut suojelemaan voimakkailta tunteilta, ja tällöin on tapahtunut niin sanottu dissosiotuminen. Siinä tunteet on ikään kuin koteloitu kehoon, koska hermoston ja mielen sietoikkunan rajat on ylitetty. Lapsuuden tapahtumiin liittyen voidaan puhua myös kehityksellisestä traumasta.

Tiedostamattomat emotionaaliset traumat myös periytyvät sukupolvelta toiselle. Konstellaatiot paljastavat, miten voimakkaassa kytköksessä olemmekaan meidän omaan perhejärjestelmään, ja sen traumaattisiin tapahtumiin. Nämä tapahtumat vaikuttavat taustalla, jos niille ei tehdä mitään. Ne tavallaan luovat kohtaloa, mikä ei kuulu meille.


Transaktioanalyysi vs. polyvagaaliteoria vs. aivojen rakenne - pohdintaa:


Transaktioanalyysi (Lapsi - Aikuinen - Vanhempi) malli:

Transaktionalyysi jakaa mielen kolmeen eri persoonan osaan, jotka ovat meissä kaikissa. Näiden osien voimakkuus suhteessa toisiinsa riippuu miten emotionaalisesti kypsä ja traumoista vapaa henkilö on. Paljon käsittelemättömiä traumoja omaavilla henkilöillä lapsi ja vanhempi persoonan osat ovat vahvempia. Tarkoitusperät ovat hyvät, mutta eivät palvele henkilön elämää kovinkaan usein.

Aikuisella (TA) on psykologista turvaa, pystyy kannattelemaan ja puolustamaan itseään. Aikuinen elää nykyhetkessä ja pystyy toimimaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Uhrilapsi (TA) persoonan osa elää menneisyydessä ja saa voimansa traumasta. Vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja toimintakykyyn alla esitetyn polyvagaaliteorian stressitasojen mukaisesti riippuen trauman tai tunteen voimakkuudesta.

Negatiivinen tai kontrolloiva vanhempi (TA) saa voimansa lapsuuden auktoriteettien uskomuksista ja henkilön omien voimakkaiden stressireaktioiden (traumojen) seurauksena. Negatiivinen vanhempi omistaa vahvoja uskomuksia, normeja ja sääntöjä. Neuvoo herkästi muita tekemään "oikein". Kertoo miten asiat pitäisi tehdä.


Stressitasot, hermoston tilat, fyysiset oireet ja toimintakyky:

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu polyvagaaliteorian mukaisesti miten ihminen käyttäytyy, mitä kokee ja miten keho reagoi eri stressitasoilla.

Suojakeinot vaaran uhatessa:

1. Sosiaalinen kanssakäyminen (esim. lapselle vanhemman tuki), Ventral Vagal Complex (parasympaattinen hermosto), aivokuori käytössä => Transaktioanalyysin AIKUINEN -tila

2. Taistele tai pakene (esim. toiminta, adrenaliinia), Sympathetic nervous system, taantuminen limbiseen järjestelmään, ylivirittyminen => mm. PTSD => Transaktioanalyysin UHRILAPSI -tila

3. Jäädy/sulkeudu (esim. raiskaus), Dorsal vagal complex (parasympaattinen hermosto), taantuminen liskoaivoihin, alivirittyminen => mm. masennus => Transaktioanalyysin UHRILAPSI -tila


Ihmisaivojen osat:

Ihmisen aivojen osat lakkaavat toimimasta tietyn stressitason saavutettuaan. Yllä on karkeasti kuvattu miten stressitasot ja aivojen toiminta ovat yhteydessä toisiinsa.


Tervetuloa tutkimaan ja eheyttämään itseäsi pintaa syvemmältä!

Näitä kaikki tasoja voimme tutkia ja eheyttää palvelujeni avulla.

Kvanttikonstellaatio => Kaikki tasot, systeemidynaamisen työkalun avulla omien asioiden ja perhejärjestelmän tutkimista sekä juurisyiden eheyttämistä ryhmävalmennuksena.

Kvanttihypnoosi => Kaikki tasot, keskittyneestä, tyhjästä ja hyväksyvästä tietoisuudentilasta käsin tutkimista ja eheyttämistä.

BodyMind Energy Balancing method => Kaikki tasot, fyysisenkehon, energiakehon, tunnekehon ja henkisen tason hoito.

Kaikki nämä menetelmät ohjaavat sinua kohti läsnäolevampaa, tasapainoisempaa ja tietoisempaa elämää.